Κουτρακοσ Θεοδωροσ

Κουτρακοσ Θεοδωροσ Ειδικός στον τομέα της διαιτολογίας και της διατροφής. Ασχολείται με τη διαχείριση της υγείας. Έχει πάνω από 198 δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων άρθρων σε περιοδικά αναφοράς, καθώς και κεφάλαια σε μονογραφίες και σχολικά βιβλία που δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα.